Organisatie

De Ark Gouda is een stichting. Er is een onbezoldigd Stichtingsbestuur dat functioneert als een Raad van Toezicht.

De Ark is een WLZ erkende instelling en is HKZ-gecertificeerd.

De Ark Gouda is onderdeel van L’Arche Internationale . Dit is een mondiale federatie van leefgemeenschappen voor en met mensen met een verstandelijke beperking. Als onderdeel van de internationale federatie van Arkgemeenschappen wordt de Ark Gouda gesuperviseerd door gedelegeerd coördinator voor Nederland en België.

De Ark Gouda is vooralsnog de enige officieel erkende Arkgemeenschap in Nederland. In Haarlem is inmiddels een tweede Arkgemeenschap gestart met een groenvoorzieningsdagactiviteit en een opstartend huis op het terrein van het voormalige klooster Euprashia in Bloemendaal.

Aan de gemeenschap wordt leiding gegeven door een directeur, oftewel gemeenschapsverantwoordelijke. Er zijn aparte leidinggevenden voor het wonen en de dagbesteding. Daarnaast is er een verantwoordelijke voor de secretariële en facilitaire zaken.

Hier kunt u het meest recente jaarplan lezen.

Medezeggenschap

Medezeggenschap is een essentieel onderdeel van een gemeenschap. Dit bestaat bij ons uit de volgende organen:

  • Gemeenschapsraad: deze heeft een adviestaak over de ontwikkeling van gemeenschapszin.
  • Werkgroep spiritualiteit: voor de vieringen en advisering van het spirituele gedachtengoed.
  • Cliëntenraad : deze wordt vormgegeven binnen de woongroepen en de dagbesteding via huiskamer- en makkerbijeenkomsten en door middel van een vertegenwoordiging van ouders en vertegenwoordigers van de huisgenoten, het Ouder Verwanten Bestuur.