Verschillen verrijken!

Kwaliteit

De Ark Gouda is een DNV erkende instelling . Naast toegewijde en menslievende zorg hechten wij aan professionaliteit. De Ark Gouda voldoet aan alle kwaliteitsnormen die gesteld worden door de overheid en door andere organisaties die kwaliteitsrichtlijnen formuleren en controleren. Sinds september 2009 zijn wij gecertificeerd volgens het ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (ISO 9001 HKZ ).

De kwaliteit van onze zorg wordt in diverse beoordelingen en inspecties dan ook als positief beoordeeld. Lees hier het inspectie rapport.

Kwaliteitsrapportage

Sinds 2017 dient elke instelling in de gehandicaptenzorg jaarlijks een kwaliteitsrapportage aan te leveren. De rapportage over 2022 is hier in te vinden. Dit jaar hebben wij voor het eerst een cliëntenversie gemaakt.

Lerende organisatie

De Ark Gouda wil een ‘lerende organisatie’ zijn. Dat wil zeggen dat de assistenten, medewerkers en verantwoordelijken bij voortduring willen leren van hun positieve en negatieve ervaringen in het samenleven met en zorgen voor huisgenoten en werkmakkers. De Ark werkt samen met een sociaal-medisch team (AVG arts, orthopedagoog) van de zorginstelling Ipse de Brugge in Zwammerdam. Daarbij wordt, naast concrete casuïstiek, ruimte genomen tot intervisie op de uitvoering van de behandelplannen.

Periodiek wordt op een kwaliteitsoverleg van het kernteam een toets gedaan op een aantal kwaliteitscriteria. Het gaat hier onder meer om incidentmelding en afhandeling, de wijze waarop de zorg wordt aangeboden, de volledigheid en actualiteit van de dossiers en de opvolging van de behandelplannen. Daarnaast vindt er externe toetsing plaats vanuit de wettelijk gestelde kaders.

VGN

De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) helpt mensen met een beperking het leven te leiden dat zij willen. Door organisaties, medewerkers, cliënten en verwanten te ondersteunen met zichtbaar maken wat leven met een beperking betekent en door de voorhoede te versterken. Wij maken regelmatig gebruik van de diensten van de VGN. Zo wordt onze zorgovereenkomst Wlz ondersteund met hun format Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Klachtenregeling

Wederkerigheid en respect voor elkaar zijn een essentieel onderdeel van onze missie. Echter, waar intensief samen geleefd en gewerkt wordt, is het onvermijdelijk dat dingen mislopen. Als het nodig is, treedt de klachtenprocedure in werking.