Kwaliteit

De Ark Gouda heeft een HKZ-certificaat (HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector). Hiermee kunnen we laten zien dat onze huisgenoten en werkmakkers centraal worden gesteld, we onze interne zaken op orde hebben en steeds werken aan het verbeteren van de zorg.

Een externe organisatie heeft beoordeeld of we voldoen aan de HKZ eisen. Dit wordt gedaan door de organisatie Kiwa.

Kwaliteitsbeeld

Sinds 2017 dient elke zorgorganisatie in de gehandicapten zorg jaarlijks een kwaliteitsrapportage aan te leveren. Sinds dit jaar noemen wij de kwaliteitsrapportage een kwaliteitsbeeld. Het kwaliteitsbeeld van 2023 is hier terug te vinden. Van het kwaliteitsbeeld hebben wij ook een inclusieve versie gemaakt.

Lerende organisatie

De Ark Gouda wil een ‘lerende organisatie’ zijn. Dat wil zeggen dat de assistenten, medewerkers en verantwoordelijken bij voortduring willen leren van hun positieve en negatieve ervaringen in het samenleven met en zorgen voor huisgenoten en werkmakkers. De Ark werkt samen met een sociaal-medisch team (AVG arts, orthopedagoog) van de zorginstelling Profila zorggroep. Daarbij wordt, naast concrete casuïstiek, ruimte genomen tot intervisie op de uitvoering van de behandelplannen.

Periodiek wordt op een kwaliteitsoverleg van het kernteam een toets gedaan op een aantal kwaliteitscriteria. Het gaat hier onder meer om incidentmelding en afhandeling, de wijze waarop de zorg wordt aangeboden, de volledigheid en actualiteit van de dossiers en de opvolging van de behandelplannen. Daarnaast vindt er externe toetsing plaats vanuit de wettelijk gestelde kaders.

VGN

De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) helpt mensen met een beperking het leven te leiden dat zij willen. Door organisaties, medewerkers, cliënten en verwanten te ondersteunen met zichtbaar maken wat leven met een beperking betekent en door de voorhoede te versterken. Wij maken regelmatig gebruik van de diensten van de VGN. Zo wordt onze zorgovereenkomst Wlz ondersteund met hun format Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Klachtenregeling

Wederkerigheid en respect voor elkaar zijn een essentieel onderdeel van onze missie. Echter, waar intensief samen geleefd en gewerkt wordt, is het onvermijdelijk dat dingen mislopen. Als het nodig is, treedt de klachtenprocedure in werking.