Spiritualiteit

Mensen met een verstandelijke handicap hebben heel vaak bijzondere gaven van verwondering, verwelkoming, spontaniteit en echtheid. Zij bezitten de gave het hart van de medemens te raken. In onze gemeenschap geven we elkaar de gelegenheid over ons leven te vertellen. Elke keer dat wij echt naar elkaar luisteren en naar wat in ons hart omgaat, vieren wij de vrijheid om onszelf te zijn.

De Arkgemeenschap in Gouda is vanaf haar oprichting een gemeenschap met een christelijke achtergrond. In de Ark iedereen welkom, ongeacht culturele of religieuze achtergrond. Wij vragen respect voor het oecumenische karakter van onze gemeenschap van hen die bij ons wonen en werken. Wij vinden het belangrijk dat zij indien mogelijk deelnemen aan de gebeden en vieringen.

Onze missie

  • De gaven kenbaar maken van mensen met een verstandelijke beperking. Gaven die tot uiting komen in wederkerige relaties en waarvan we zien dat die ons vormen.
  • Een gemeenschap opbouwen die beantwoordt aan de veranderende noden van onze leden, trouw blijvend aan de essentiĆ«le waarden van onze stichtingsgeschiedenis.
  • Ons inzetten in onze eigen diverse culturen om samen een meer menselijke maatschappij uit te bouwen.
  • Het gemeenschapsleven centraal stellen waarbij relaties het hart ervan vormen.
  • Vanuit ons vertrouwen in Gods leidende hand en in de wijsheid van de Federatie durven we creatief te zijn in het verkennen van nieuwe wegen.
  • Door onze identiteit dieper te gaan begrijpen en door onze missie ten volle te beleven, bereiden we ons voor om naar buiten te treden en de gaven van de Ark te delen.
  • Vanuit onze openheid voor de geest die ons oproept, verlangen we ernaar om samen met anderen te bouwen aan een meer menselijke samenleving.