Gemeenschap

Ieder mens heeft behoefte aan aandacht en vriendschap. Er zijn voor elkaar, naar elkaar luisteren en elkaars eigenheid ruimte geven. Dat zijn de uitgangspunten in het vormen van een gemeenschap. Een gemeenschap van huisgenoten, makkers, assistenten, vrijwilligers, vrienden. Samen-leven.

Wij delen het leven van elke dag. Dat betekent samen koken, eten, schoonmaken. Samen genieten van leuke dingen. We willen er voor elkaar zijn. Zorgen dat ieder mens zich thuis mag voelen. In onze huizen is daarom altijd iemand aanwezig bij wie bewoners terecht kunnen.

Vieren

Vieren is voor ons belangrijk. We vieren graag het leven met elkaar. Dan staan we samen stil bij wat voor ieder belangrijk is.

In ieders leven zijn vreugdevolle momenten, maar ook momenten waarop het tegenzit. Juist door dit met elkaar te delen, krijg je weer ruimte om door te gaan. Op de momenten dat we ons kwetsbaar voelen, ontdekken we dat we elkaar nodig hebben. Deze ervaringen brengen ons tot de kern waar het om draait in het leven: de behoefte aan vriendschap. Vriendschap die de Ark als gemeenschap biedt.

Vieren doen we op verschillende manieren:

  • We hebben vieringen waarin we vanuit onze christelijke waarden bidden, zingen en verhalen vertellen. Dit doen we met alle mensen uit de gemeenschap en anderen die daar graag bij willen zijn.
  • Ook vieren we het als we iemand welkom heten in de Ark. Of als we afscheid nemen.
  • We vieren verjaardagen en andere de speciale gebeurtenissen in iemands leven.
  • We houden gemeenschapsavonden en huiskamerbijeenkomsten.

Waarin zijn we anders dan anderen? Ik heb zelf het gevoel dat ik bij de Ark makkelijker mijn kwetsbare kant kan laten zien. We proberen de werkmakkers en huisgenoten zoveel en zo volwaardig mogelijk mee te laten draaien met de processen. We hebben oog voor hun unieke gaven om bijvoorbeeld te troosten, lichtheid te brengen, down to earth te zijn, de essentie te zien. We hechten aan gelijkwaardigheid en wederkerigheid en beleven die ook echt. Net als in een familie. De een kan hoogleraar zijn en de andere stratenmaker, maar als het erop aankomt ben je toch gewoon broers.

Dieke

Assistent

’Het voelt toch meer als familie.’ Dat zei een vertrekkende collega laatst om haar verbondenheid met de Ark gemeenschap te typeren. Hoewel vertrekkend…ik heb haar sindsdien nog verschillende keren gezien, bij een uitje, een avond, een viering. Ook dat typeert de gemeenschap: mensen verbinden zich, en blijven lang verbonden.

Dieke

Assistent