Aanmeldprocedure dagbesteding

Wij hebben een uitgebreide onthaalprocedure. Het doel is te onderscheiden of iemand zich thuis voelt bij onze dagbestedingsactiviteiten. De onthaalprocedure wordt aangestuurd door de verantwoordelijke van de gemeenschap en bestaat uit de volgende fasen:

1. Aanmelding

Mensen met een zorgvraag of hun wettelijk vertegenwoordigers, die belangstelling hebben voor de dagbesteding van de Ark, kunnen contact leggen met de directeur/gemeenschapsverantwoordelijke of verantwoordelijke van de dagbesteding. Schriftelijke informatie zoals een geldige indicatiestelling, relevante diagnostiek en een recent zorg- of behandelplan worden opgevraagd bij de wettelijk vertegenwoordigers. Er wordt op locatie een kennismakingsgesprek en een oriënterend bezoek georganiseerd. Op basis van de schriftelijke informatie en/of  het kennismakingsbezoek, wordt de orthopedagoog en eventueel de gemeenschapsraad om advies gevraagd.

2.Start nieuwe werkplek

Aan het einde van de procedure wordt een zorgovereenkomst afgesloten en de benodigde administratieve handelingen verricht. Er wordt een datum overeengekomen waarop de nieuwe werkmakker begint. Binnen zes weken wordt het eerste zorgplan opgesteld, dat jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld wordt.

Heb je belangstelling, of ken je iemand in je omgeving die graag bij ons zou willen komen wonen of werken, bel ons of vul het contactformulier in.