Cliëntenraad

De Ark heeft een eigen invulling voor het begrip ‘cliëntenraad ‘. Eenmaal per week is er op vrijdag een makkervergadering. Er wordt gepraat over de activiteiten die gedaan worden en hoe de werkmakkers dat vinden. De werkmakkers kunnen ook zelf punten inbrengen. De makkervergadering wordt ondersteund door een van de assistenten.

Daarnaast is er elke maandagavond een huisavond in de huizen. Hier wordt onder begeleiding van de assistenten gepraat over zaken die de huisgenoten hebben beleefd en/of zaken die hen aangaan voor de komende tijd.

Verder bestaat er een ouder- en verwantenraad (OVR) die fungeert als clientvertegenwoordiging. Deze raad bestaat uit wettelijk vertegenwoordigers (ouders en verwanten) van de huisgenoten en werkmakkers. Zij houdt een of twee keer per jaar een ouderavond en overlegt regelmatig met de directeur/gemeenschapsverantwoordelijke.

Opmerkingen of vragen kun je bij de voorzitter van de ouder- en verwantenraad aangeven.

Voorzitter: Dhr. B. de Vroom
E-mail: contact@arkgouda.nl