Verschillen verrijken!

Vacatures

De Ark Gouda is een eigentijdse woonvorm voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. Wij gaan uit van de unieke waarde van ieder mens en geloven dat verschillen verrijken.

De Ark Gouda maakt deel uit van L’Arche International. De Ark Gouda bestaat uit twee kleinschalige woonvoorzieningen, een groenvoorziening en een creatief atelier. Persoonlijke aandacht staat voor ons centraal. Wij zoeken op korte termijn mensen voor de volgende functies:

 

Woonbegeleider- en persoonlijk begeleider (24-32 uur)

Wie zijn wij?

De Ark Gouda is een eigentijdse leefgemeenschap voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. Wij gaan uit van de unieke waarde van ieder mens en geloven dat verschillen verrijken. De Ark Gouda maakt deel uit van L’Arche International.
De Ark Gouda bestaat uit twee kleinschalige woonvoorzieningen en een dagactiviteitencentrum, waar persoonlijke aandacht voor iedereen centraal staat. Wij werken vanuit de methodes Totale Communicatie en Gentle Teaching.

Fexibel inzetbaar

Wij zoeken een flexibele, gemotiveerde persoonlijk begeleider die ons woonteam komt versterken.
Het betreft een jaarcontract van 24/28 uur.
Als persoonlijk begeleider ben je verantwoordelijk voor het welzijn van onze bewoners die wonen in Arkhuis ‘Manna’ en ‘De Waterput’. Wij vinden het belangrijk dat je een stevige organisatorische persoonlijkheid bent met goede communicatieve vaardigheden.
Je staat achter de identiteit en missie van de Ark en draagt actief bij aan het vorm geven daarvan.

Jouw werkzaamheden

 • Je biedt ondersteuning bij de persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensbehoeften
 • Je motiveert en stimuleert bewoners (huisgenoten) om hun zelfredzaamheid optimaal te ontwikkelen en te benutten
 • Je biedt structuur en overzicht aan individuele mensen en aan de groep.
 • Je begeleid zelfstandig een woongroep, je schrijft rapportages en overdrachten
 • Je onderhoud ondersteunend en structureel contact met familie en externen
 • Je draagt zorg voor een prettige, hygiënische en veilige woonomgeving
 • Monitort de voortgang en evalueert de bestaande zorgplannen. Stelt zo nodig nieuwe op
 • Draait op roulatiebasis bereikbaarheidsdiensten

Jouw profiel

 • Je hebt minimaal een relevante afgeronde MBO 4 opleiding
 • Je kunt omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Je hebt een open en respectvolle houding, goede sociale vaardigheden en contactuele eigenschappen
 • Je bent goed in staat zelfstandig op te treden
 • Je hebt een goed inlevingsvermogen, doorzettingsvermogen en geduld
 • Je bent flexibel, stressbestendig, creatief en initiatiefrijk

Wij bieden jou

 • Een unieke werkplek waarbij je invulling kunt geven aan de visie en missie van De Ark
 • Salariëring conform CAO Gehandicaptenzorg, fwg 40.

Solliciteren

Heb je interesse in deze uitdagende functie? Je kunt solliciteren door je cv en je sollicitatiebrief te mailen naar contact@arkgouda.nl ter attentie van P&O, mw. D. Kruse, onder vermelding van: sollicitatie woonbegeleider- en persoonlijk begeleider.

Voor vragen over de vacature kun je per email contact opnemen.

Woonbegeleider (16-32 uur)

Wie zijn wij?

De Ark Gouda is een eigentijdse leefgemeenschap voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. Wij gaan uit van de unieke waarde van ieder mens en geloven dat verschillen verrijken. De Ark Gouda maakt deel uit van L’Arche International.
De Ark Gouda bestaat uit twee kleinschalige woonvoorzieningen en een dagactiviteitencentrum, waar persoonlijke aandacht voor iedereen centraal staat. Wij werken vanuit de methodes Totale Communicatie en Gentle Teaching.

Fexibel inzetbaar

Wij zoeken een flexibele, gemotiveerde woonbegeleider die ons woonteam komt versterken.
Het betreft een jaarcontract van 24 uur.
Als woonbegeleider ben je verantwoordelijk voor het welzijn van onze bewoners die wonen in Arkhuis ‘Manna’ en ‘De Waterput’. Wij vinden het belangrijk dat je een stevige organisatorische persoonlijkheid bent met goede communicatieve vaardigheden.
Je staat achter de identiteit en missie van de Ark en draagt actief bij aan het vorm geven daarvan.

Jouw werkzaamheden

 • Je biedt ondersteuning bij de persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensbehoeften
 • Je motiveert en stimuleert bewoners (huisgenoten) om hun zelfredzaamheid optimaal te ontwikkelen en te benutten
 • Je biedt structuur en overzicht aan individuele mensen en aan de groep.
 • Je begeleid zelfstandig een woongroep, je schrijft rapportages en overdrachten
 • Je draagt zorg voor een prettige, hygiënische en veilige woonomgeving

Jouw profiel

 • Je hebt minimaal een relevante afgeronde MBO 4 opleiding
 • Je kunt omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Je hebt een open en respectvolle houding, goede sociale vaardigheden en contactuele eigenschappen
 • Je bent goed in staat zelfstandig op te treden
 • Je hebt een goed inlevingsvermogen, doorzettingsvermogen en geduld
 • Je bent flexibel, stressbestendig, creatief en initiatiefrijk

Wij bieden jou

 • Een unieke werkplek waarbij je invulling kunt geven aan de visie en missie van De Ark
 • Salariëring conform CAO Gehandicaptenzorg, fwg 35.

Solliciteren

Heb je interesse in deze uitdagende functie? Je kunt solliciteren door je cv en je sollicitatiebrief
te mailen naar contact@arkgouda.nl ter attentie van P&O, mw. D. Kruse, onder vermelding van: sollicitatie woonbegeleider.

Voor vragen over de vacature kun je per email contact opnemen.

Penningmeester als lid van het bestuur (onbezoldigd)

Wie zijn wij?

De Ark Gouda is een leefgemeenschap voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. Wij bieden kleinschalige woonvoorzieningen en dagbesteding.

Wij geloven dat ieder mens unieke gaven heeft en recht heeft op betekenisvolle relaties. Door te leren van elkaar en zorg te dragen voor elkaar bouwen we aan een meer menselijke maatschappij. Wij laten ons inspireren door het christelijk geloof dat naastenliefde, eigenwaarde en gemeenschapszin nastreeft. In De Ark is iedereen welkom, ongeacht culturele of religieuze achtergrond.

De organisatie biedt vooral intramurale zorg en dagbesteding. Bij De Ark zijn circa 20 medewerkers werkzaam en diverse vrijwilligers actief. De organisatie heeft een omzet van ruim € 1 miljoen en is financieel gezond. Door de verbouwing van de hoofdlocatie ontstaat met ingang van 2022 een uitbreiding in plaatsen en daarmee omzet.

De Ark Gouda is onderdeel van de internationale Ark federatie. De federatie heeft meer dan 150 gemeenschappen in 38 landen. De gemeenschappen besteden veel aandacht aan uitwisseling en solidariteit. Zo leren we van elkaars ervaringen en creëren we verbondenheid over de grenzen heen.
Het is gezien de beperkte schaal een uitdaging om voor De Ark een duurzame toekomst te waarborgen. Dit vraagt innovatief vermogen, strak sturen op cliëntbezetting en personeelsinzet, vermijden van risico’s en tijdig anticiperen op strategische ontwikkelingen op lange termijn.

Functieomschrijving

De penningmeester maakt deel uit van een bestuur met 4 tot 6 leden (verder het bestuur). Het bestuur houdt, in lijn met de ontwikkelingen in governance, toezicht op de uitvoerende directeur en is tevens werkgever van de directeur. Het bestuur toetst de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directeur. De leden van het bestuur fungeren voor de directeur als klankbord en nemen, in overeenstemming met statuten en reglementen, besluiten. Het is de kunst om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn en, gezien de kleine omvang van de organisatie, op onderdelen hands-on betrokken zijn.

De onderwerpen waar het bestuur zich op richt zijn onder andere:

 • de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie
 • de organisatie en haar prestaties
 • het woon- en leefklimaat c.q. de kwaliteit van leven van de cliënt
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg
 • het functioneren van de directeur
 • het risicomanagement
 • de belangrijke externe ontwikkelingen
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie
 • de statutair voorgeschreven taken

Functie-eisen

De nieuwe penningmeester brengt een gedegen financiële kennis mee. Kennis van de bekostiging van de gezondheidszorg is een pré. Je bent een klankbord voor de directeur op dit onderwerp. Gezien de beperkte omvang van de organisatie is daarnaast een praktische inslag van belang. Je wilt graag bestuurder zijn van een kleinschalige zorginstelling/ leefgemeenschap waar we er voor elkaar zijn en weten dat we me elkaar het verschil maken. Je bent actief in je loopbaan en je hoeft geen ervaring als bestuurder te hebben. Dit is een uitgelezen kans voor een startende bestuurder.

Als nieuw lid dien je uiteraard over de algemene competenties van toezichthoudende bestuurders te beschikken:

 • vermogen om, in jouw visie en handelen, de kwaliteit van de zorg aan de cliënt, gecombineerd met het vormgeven van een leefgemeenschap, voorop te stellen
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van De Ark
 • kennis van begrotingen, jaarverantwoording, management rapportages en financiering
 • betrokkenheid bij het opstellen van de begroting, de sturing aan de hand van tussentijdse cijfers en het jaarrekeningtraject
 • betrokkenheid bij de contacten met zorgkantoor en accountant
 • betrokkenheid bij het liquiditeitsbeheer
 • juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan en om de uitvoering van het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur te toetsen
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als De Ark stellen

Vergoeding en procedure

Er is geen financiële vergoeding voor werkzaamheden, wel een vergoeding voor onkosten. Een kennismaking met de directeur, huidige penningmeester en voorzitter van het bestuur maakt onderdeel uit van het proces. Bij vragen over deze functie kun je terecht bij Laurens Strijbos (voorzitter bestuur): tel. 06-24935767.

Heb je belangstelling? Stuur dan je cv met motivatie naar contact@arkgouda.nl.

Ervaren invalkracht Wonen

Flexibel inzetbaar

Wie zijn wij?

Wij gaan uit van de unieke waarde van ieder mens en geloven dat verschillen verrijken. De Ark Gouda maakt deel uit van L’Arche International. 

De Ark Gouda bestaat uit twee kleinschalige woonvoorzieningen en een dagactiviteitencentrum, waar persoonlijke aandacht voor iedereen centraal staat. Wij werken vanuit de methodes Totale Communicatie en Gentle Teaching.

Fexibel inzetbaar

Wij zoeken een flexibele, gemotiveerde invalkracht die ons woonteam komt versterken.

Als  invalkracht ben je verantwoordelijk voor het welzijn van onze bewoners die wonen in Arkhuis ‘Manna’ en ‘De Waterput’. Wij vinden het belangrijk dat je een stevige organisatorische persoonlijkheid bent met goede communicatieve vaardigheden.

Je staat achter de identiteit en missie van de Ark en draagt actief bij aan het vorm geven daarvan.

Jouw werkzaamheden

 • Je biedt ondersteuning bij de persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensbehoeften
 • Je motiveert en stimuleert bewoners (huisgenoten) om hun zelfredzaamheid optimaal te ontwikkelen en te benutten
 • Je biedt structuur en overzicht aan individuele mensen en aan de groep.
 • Je begeleid zelfstandig een woongroep, je schrijft rapportages en overdrachten
 • Je draagt zorg voor een prettige en veilige woonomgeving

Jouw profiel

 • Je hebt minimaal een relevante afgeronde MBO 4 opleiding
 • Je kunt omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Je hebt een open en respectvolle houding, goede sociale vaardigheden en contactuele eigenschappen
 • Je bent goed in staat zelfstandig op te treden
 • Je hebt een goed inlevingsvermogen, doorzettingsvermogen en geduld
 • Je bent flexibel, stressbestendig, creatief en initiatiefrijk

Wij bieden jou

 • Een unieke werkplek waarbij je invulling kunt geven aan de visie en missie van De Ark
 • Salariëring conform CAO Gehandicaptenzorg, fwg 35.

Solliciteren

Heb je interesse in deze uitdagende functie? Je kunt solliciteren door je cv en je sollicitatiebrief te mailen naar contact@arkgouda.nl  ter attentie van P&O, mw. D. Kruse, onder vermelding van: sollicitatie invalkracht Wonen

Voor vragen over de vacature kun je per email contact opnemen.

Ervaren invalkracht Activiteiten

Flexibel inzetbaar

Wie zijn wij?

Wij gaan uit van de unieke waarde van ieder mens en geloven dat verschillen verrijken. De Ark Gouda maakt deel uit van L’Arche International. 

De Ark Gouda bestaat uit twee kleinschalige woonvoorzieningen en een dagactiviteitencentrum, waar persoonlijke aandacht voor iedereen centraal staat. Wij werken vanuit de methodes Totale Communicatie en Gentle Teaching.

Fexibel inzetbaar

Wij zoeken een flexibele, gemotiveerde invalkracht voor onze dagbesteding.

Als invalkracht ben je verantwoordelijk voor het welzijn van onze mensen die werken in onze dagbesteding. Wij vinden het belangrijk dat je een stevige persoonlijkheid bent met goede communicatieve vaardigheden.

Je staat achter de identiteit en missie van de Ark en draagt actief bij aan het vorm geven daarvan.

Jouw werkzaamheden

 • Je biedt een zinvolle (en creatieve) dagbesteding aan
 • Je biedt ondersteuning bij de persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensbehoeften
 • Je motiveert en stimuleert werkmakkers (onze cliënten) om hun zelfredzaamheid optimaal te ontwikkelen en te benutten
 • Je biedt structuur en overzicht aan individuele mensen en aan de groep.
 • Je begeleid zelfstandig een activiteitengroep, je schrijft rapportages en overdrachten
 • Je draagt zorg voor een prettige en veilige werkomgeving

Jouw profiel

 • Je hebt minimaal een relevante afgeronde MBO 4 opleiding
 • Je kunt omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Je hebt een open en respectvolle houding, goede sociale vaardigheden en contactuele eigenschappen
 • Je bent goed in staat zelfstandig op te treden
 • Je hebt een goed inlevingsvermogen, doorzettingsvermogen en geduld
 • Je bent flexibel, stressbestendig, creatief en initiatiefrijk

Wij bieden jou

 • Een unieke werkplek waarbij je invulling kunt geven aan de visie en missie van De Ark
 • Salariëring conform CAO Gehandicaptenzorg, fwg 35.

Solliciteren

Heb je interesse in deze uitdagende functie? Je kunt solliciteren door je cv en je sollicitatiebrief te mailen naar contact@arkgouda.nl  ter attentie van P&O, mw. D. Kruse, onder vermelding van: sollicitatie invalkracht Dagbesteding

Voor vragen over de vacature kun je per email contact opnemen.