Verschillen verrijken!

Wie is wie

Deze foto laat ons Samen-Zijn zien. Wie dan ook wie is geeft even niet.