Wat is de Charter? De Charter is een internationaal identiteitsdocument waar in staat wie wij zijn als Ark. De oude Charter is inmiddels 20 jaar oud en aan vervanging toe. En we mogen allemaal een bijdrage leveren aan de inhoud van de nieuwe!

Alweer ruim één jaar zijn we wereldwijd aan het praten over en laten we zien WIE wij zijn als Arkgemeenschappen. Dit doen we door te vertellen, bidden, luisteren en kijken naar elkaar en passende foto’s te kiezen. Dieke begeleidt ons in Gouda.

Alle foto’s, internationaal, zijn verzameld op een “inspiration wall” op de internationale Ark-website. Neem vooral een kijkje via de onderstaande link:

https://www.larche.org/web/charter-process/home

Met elkaar zijn we bezig drie foto’s uit te kiezen die het beste weergeven wat de Ark in Gouda voor ons is. Die foto’s gaan de input vormen voor het schrijven van de nieuwe Charter. We gebruiken “kralen rijgen” als metafoor: de foto’s zijn de kralen. Tot de zomer  gaan we verder met deze gesprekken, verder kralen verzamelen.

Dan is de eerste fase voorbij. In een tweede en derde fase gaan we de rode draad zoeken in de gesprekken, en ze aan elkaar verbinden, om tenslotte woorden te geven aan wat ons bindt.