Verschillen verrijken!

Vacatures

Bestuurslid – voorzitter Stichting de Ark Gemeenschap Regio Gouda

De Ark Gouda is een leefgemeenschap voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. Wij bieden kleinschalige woonvoorzieningen en dagbesteding. De Ark Gouda maakt deel uit van het wereldwijd opererende L”Arche Internationale, met 150 gemeenschappen in 50 landen.
Wij geloven dat ieder mens unieke gaven heeft en recht heeft op betekenisvolle relaties. Door te leren van elkaar en zorg te dragen voor elkaar bouwen we aan een meer menselijke maatschappij. Wij laten ons inspireren door het christelijk geloof dat naastenliefde, eigenwaarde en gemeenschapszin nastreeft. In de Ark is iedereen welkom, ongeacht culturele of religieuze achtergrond.
De organisatie biedt vooral intramurale zorg en dagbesteding. Bij de Ark Gouda zijn circa 20 medewerkers werkzaam en diverse vrijwilligers actief. De organisatie heeft een omzet van € 0,9 miljoen en is financieel gezond.
Het is gezien de beperkte schaal een uitdaging om voor De Ark een duurzame toekomst te waarborgen. Dit vraagt innovativiteit, strak sturen op cliëntbezetting en personeelsinzet, vermijden van risico’s en tijdig anticiperen op strategische ontwikkelingen op lange termijn.

Er is sprake van een bestuur dat vooral toezicht houdt, maar gezien de omvang van de organisatie soms ook de directeur ondersteunt. Het bestuur houdt, in lijn met de ontwikkelingen in governance, toezicht op de directie (verder directeur) en is tevens werkgever van de directeur.
De kwaliteit van onze zorg en dienstverlening staat voorop, de belangrijkste taak van het bestuur is om dit te waarborgen.

Binnen het bestuur van de Stichting is het bestuurslid Voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de Stichting.
De Voorzitter leidt de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de onderwerpen, voorstellen van amendementen en de andere besprekingen, die aan de orde zijn; hij/zij wordt bij ziekte of afwezigheid vervangen door een der andere bestuursleden. De bestuurder heeft affiniteit met de taken en de lange termijn planning die behoren bij deze functie. Hij/zij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

Er is geen financiële vergoeding.
Een kennismaking met het bestuur en de directeur maakt onderdeel uit van het proces.
Uw cv met motivatie ontvangen we graag op; contact@arkgouda.nl