Verschillen verrijken!

Vacatures

De Ark Gouda is op zoek naar mensen voor de volgende functies:

Secretaris voor de Raad van Bestuur (onbezoldigd)

De taken omvatten

  • Voorbereiden bestuursvergaderingen
  • Afsprakenbeheer
  • Notuleren vergaderingen
  • Monitoren van besproken acties
  • Digitaal archiveren bestuursdocumenten

Wij zijn op zoek naar iemand met

  • Ervaring met notuleren
  • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
  • Ervaring met Office toepassingen
  • Affiniteit met de zorg- en welzijnssector
  • Daadkracht en relationeel vermogen

Tijdsinvestering

Gemiddeld 8-12 uur per maand. De activiteiten bestaan uit 8-10 keer per jaar vergaderen op dinsdag- of donderdagavond. Daarbij komen de voorbereiding met de voorzitter van het bestuur en de directeur, het uitwerken van de notulen, de archivering en het monitoren van de acties. Het is daarnaast mogelijk om incidenteel onze vieringen en gemeenschapsmomenten bij te wonen.

De secretaris is geen onderdeel van het bestuur. Het bestuur zowel als de secretaris verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Nadere informatie?

Zoek contact met:
Fred van Setten, directeur
Tel. 0182-582581

Dick Hogendoorn, voorzitter
Tel. 06-29472401